Close
oil-x_plus

Oil-X PLus

Oil-X Plus là dải sản phẩm thế hệ cũ của Parker Domnick hunter được cải tiến nhằm tăng lưu lượng khí nén mà vẫn đáp ứng nhu cầu về chất lượng khí nén…
Xem thêm
ed4100_50

ED4100 – 50 bar

– Lưu lượng xả: Đến 60 000 m³/h – Kết nối Inlet/Outlet: G1/2” x G1/4” – NPT 1/2” x NPT 1/4” – 1xG3/4” – Áp suất max: 50 bar. – Nhiệt độ…
Xem thêm
hsa_plus

HSA Plus

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: FDA grade – Số lượng element filter: 01 – Size element filter: 5″ – 10″ – 20″ – 30″…
Xem thêm
prospun

PROSPUN

– Cấp lọc: Từ 0.5 μm đến 75 μm. – Vật liệu lọc: Polypropylene. – Nhiệt độ làm việc tới: 60 °C – Nhiệt độ thanh trùng tới: 60 °C –…
Xem thêm
es2000

ES2000 Series

Tách Dầu-Nước riêng biệt. Nước được xả trực tiếp ra môi trường không làm ô nhiễm môi trường. Dầu sẽ được tái chế hoặc phục vụ mục đích khác.…
Xem thêm
bevpor_ps

PREPOR PES

– Cấp lọc: Từ 0.04 μm đến 0.8 μm. – Vật liệu lọc: Polyethersulphone. – Diện tích lọc: 0.69 m²/10” – Nhiệt độ làm việc liên tục max: 70 °C…
Xem thêm
hyperdrain

Hyperdrain

– Lưu lượng xả: Từ 90 m³/min đến 600 m³/min. – Kết nối Inlet/Outlet: 1/2” – 1” – Áp suất làm việc max: 16 bar – 51 bar – Lắp đặt trên hệ…
Xem thêm
vsl_multi

VSL Multi

– Vật liệu: 316L Stainless Steel – Seal: EPDM – Số lượng element filter: 3 – 5 – Size element filter: 10″ – 20″ – 30″ – Áp…
Xem thêm
prepor_gf

High flow Tetpor H.T

– Cấp lọc: 0.01 μm – Vật liệu lọc: Expepanded PTFE – Diện tích lọc: 0.9 m²/10” – Nhiệt độ làm việc tới: 100 °C – Thanh trùng 120 lần…
Xem thêm
preudri_mpx

PNEUDRI MPX

– Lưu lượng: Từ 39 m³/min đến 141 m³/min. – Tái sinh bằng khí khô. – Nhiệt độ môi trường làm việc max: 50 °C – Nhiệt độ làm việc lớn…
Xem thêm